Zo snel mogelijk
uw rijbewijs terug!

Wat leest u in de uitgebreide informatiebrochure?

Welke vragen worden er gesteld en waarop zal u worden onderzocht?

De informatiebrochure geeft hier antwoord op. Wij vertellen u precies wat de vragenlijst psychiatrisch onderzoek CBR inhoudt, welke vragen er gesteld zullen worden en waarom. Hiernaast geven wij u alle informatie, voorbeelden uit de praktijk, tips en waarschuwingen voor de vele strikvragen die voor komen in het onderzoek. Door deze brochure aandachtig te lezen kunt u zich perfect voorbereiden en de kans vergroten dat u de procedure met goed gevolg doorloopt. Zo kunt u niet alleen uw rijbewijs behouden, maar bespaart u ook een hoop kosten en tijd.

De brochure geeft tevens aan hoe u het beste tijd kan winnen om zo uw advocaat de juiste hoeveelheid tijd te kunnen geven om het juiste verweer voor te bereiden.

Informatie brochure
Slechts € 55,-

Voeg nu de informatiebrochure toe
aan jouw winkelwagen!
informatiebrochure onderzoek naar de rijgeschiktheid
Inkijkexemplaar
Voorwaarden opleggen van het onderzoek

Het CBR mag pas een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Indien er niet aan deze voorwaarden is voldaan, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit van het CBR een bezwaarschrift indienen. Daarom is het van belang om van deze voorwaarden op de hoogte te zijn. Neem hiervoor echt een CBR-advocaat in armen om het juiste bezwaarschrift op te stellen. Neem vooral contact met ons op en wij koppelen u aan gespecialiseerde advocaat op dit gebied!

Betalingsregeling

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid brengt kosten met zich mee. In sommige gevallen kunt u hiervoor een betalingsregeling aanvragen. Dit is niet alleen handig voor uw bankrekening maar dit kan in uw geval tactische voordelen bieden. In de informatiebrochure leest u hoe u de regeling kunt aanvragen en wat hiervan de voordelen zijn.

Anamnese (vraaggesprek)

Het belangrijkste aspect van het onderzoek naar de rijgeschiktheid is het vraaggesprek met de keurend psychiater. Tijdens dit gesprek moet u een aanzienlijk aantal vragen beantwoorden over uw alcoholgebruik in het algemeen. Dit wordt in vergelijking getrokken met het moment van aanhouding. Op dit onderdeel worden cliënten het vaakst afgekeurd. Daarom is het van belang om goed voorbereid te zijn. In de informatiebrochure leggen wij u precies uit wat het vraaggesprek inhoudt, welke vragen er mogelijk gesteld worden en waar de valkuilen precies zitten. Het vraaggesprek bevat namelijk een groot aantal strikvragen die, wanneer u deze niet juist beantwoordt, onverhoopt tot de diagnose alcoholmisbruik kunnen leiden.

Psychiatrisch onderzoek

Een onderdeel van het algemene vraaggesprek is het psychiatrisch onderzoek. Wij leggen u uit wat dit onderzoek precies inhoudt en naar welke kenmerken en symptomen de arts precies op zoek is. De arts let namelijk op lichamelijke aanwijzingen voor overmatig alcoholgebruik. Het kan zijn dat u zich gedeeltelijk moet uitkleden voor dit onderzoek.

Bloed- en urineonderzoek

Bloedonderzoek is verplicht voor het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Wanneer het onderzoek is opgelegd vanwege rijden onder invloed van drugs, zal ook een urineonderzoek plaatsvinden. In de informatiebrochure leggen wij u uit op welke waarden uw bloed (en eventueel uw urine) onderzocht zal worden en wat deze waarden precies betekenen. Vaak moet u een paar weken voor het onderzoek uw bloed laten prikken. Dat krijgt u te horen middels een brief van het CBR. Zorg in ieder geval dat hier geen alcohol in terug kan worden gevonden.

Lichamelijk en medisch onderzoek

In de informatiebrochure vindt u ook een heldere uitleg over het lichamelijk en medisch onderzoek, beide onderdeel van het onderzoek naar de rijgeschiktheid. We lichten niet alleen toe wat het lichamelijk en medisch onderzoek inhoudt, maar geven ook aan naar welke kenmerken en symptomen op het lichaam de arts precies op zoek is.

Inzage- en blokkeringsrecht

Voordat het rapport van de psychiater ook wel aangeduid als verslag van bevindingen naar de psychiater van het CBR wordt gestuurd, mag u het rapport inzien. In verband met het correctierecht bent u als betrokkene zelf nog in de gelegenheid om gegevens te corrigeren die feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking. Maak absoluut gebruik van dit recht. Het komt helaas vaak voor dat de keurende arts, voor u, fatale fouten maakt. Wij leggen u precies uit wat u moet doen en onze advocaten kunnen u hierbij helpen.

Voorlopig besluit en tweede onderzoek

Het CBR zal naar aanleiding van het verslag van de psychiater een voorlopig besluit nemen. Indien het CBR besluit om uw rijbewijs ongeldig te verklaren, heeft u het recht om een tweede onderzoek aan te vragen (ook wel aangeduid als contra-expertise). Dit onderzoek kost € 766,- zorg dus dat je voorbereid bent en niet zomaar het 1e onderzoek doet. In de informatiebrochure adviseren wij u over de mogelijkheden van dit tegenonderzoek.

Zoek een advocaat!

Onderschat het onderzoek vooral niet. Een advocaat weet exact hoe de procedure verloopt en hoe zo snel mogelijk uw rijbewijs terug te halen.


Strikvragen

Het belangrijkste aspect van het onderzoek naar de rijgeschiktheid is het vraaggesprek met de keurend psychiater. Tijdens dit gesprek moet u een aanzienlijk aantal vragen beantwoorden over uw alcoholgebruik in het algemeen en over uw alcoholgebruik op de dag van uw aanhouding. Het is belangrijk om het onderzoek niet te onderschatten, ook al heeft u wellicht geen alcoholprobleem en zijn uw bloedwaarden allemaal in orde. Op dit onderdeel van het onderzoek worden cliënten namelijk het vaakst afgekeurd. Daarom is het van groot belang om goed voorbereid te zijn. In de informatiebrochure leggen wij u uit wat het vraaggesprek precies inhoudt, welke vragen er mogelijk gesteld worden en waar de valkuilen precies zitten. Het vraaggesprek bevat namelijk een groot aantal strikvragen die, wanneer u deze niet op de goede manier beantwoordt, onverhoopt tot de diagnose alcoholmisbruik kunnen leiden. De informatie uit de brochure helpt u om volledig voorbereid aan het vraaggesprek te kunnen beginnen en vergroot de kans dat u uw rijbewijs kunt behouden.